1. Ελληνικά
  2. Αγγλικά
  3. Ρώσικα
  4. Κινέζικα
  5. Γερμανικά
  6. Γαλλικά
  7. Ιταλικά
  8. Ισπανικά

Ι. Κατασκευαστική Λεμεσού Λτδ.

Με μια μακρόχρονη πείρα που αρχίζει από το 1997 με δραστηριότητες στην Κύπρο και στο εξωτερικό στις μεταλλικές κατασκευές, ανέγερση κατοικιών με σκελετό από μέταλλο, υποστατικά χώρου στάθμευσης, αποθήκες, εργοστάσια, σχολεία, μια προχωρημένη αμερικάνικη τεχνολογία. Οι κατασκευές αυτές είναι πολύ χαμηλότερου κόστους από τους σύνηθες τύπους κατασκευών, είναι ταχείας αποπεράτωσης, αντισεισμικές, πυρασφαλείς και είναι απαλλαγμένες από βασικά προβλήματα και μειονεκτήματα από τον σύνηθες τρόπο κατασκευής και έχουν άπειρα άλλα πλεονεκτήματα, όπως ηχομόνωση, υγρομόνωση και άλλα.

Η εταιρεία είναι οικογενειακή. Έχει βασικά στελέχη από τη Λεμεσό της Κύπρου με ειδική εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική στον τομέα αυτών των κατασκευών στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό.

Στα στελέχη της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται πολλά μέλη της οικογενείας, που με προσωπικό ζήλο, ενδιαφέρον και μεράκι, εργάζονται από κοινού, για την ανάπτυξη της Εταιρείας. Πέραν των οικογενειακών στελεχών που καλύπτουν τους τομείς της Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεως προσωπικού, Οικονομικών-Λογιστηρίου, Διευθύνσεως πωλήσεων κ.λπ., η εταιρεία έχει πλειάδα ειδικών στελεχών και συνεργατών, όπως εργοδότηση Εσωτερικού αρχιτέκτονα, πέραν της συνεργασίας και με άλλα τεχνικά και αρχιτεκτονικά γραφεία και Πολιτικούς Μηχανικούς, Επιμετρητές ποσοτήτων, γεωλόγους, νομικούς, ελεγκτές και οικονομικούς σύμβουλους.

Η Εταιρεία μέχρι πρόσφατα προσέφερε υπηρεσίες κατασκευής επί παραγγελία και εργολαβικός κατοικιών με δικά της σχέδια ή με υιοθέτηση και εφαρμογή σχεδίων αρχιτεκτόνων της προτίμησης των πελατών. Επίσης, η Εταιρεία ασχολείται με εισαγωγές ειδών σχετιζομένων με τις κατασκευές. Πέραν αυτών, η εταιρεία άρχισε σαν αντιπρόσωπος για την Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, της μεγάλης Αμερικανικής Εταιρείας SUNWAY HOMES, η οποία ειδικεύεται αποκλειστικά στον τομέα αυτών των κατοικιών και εν γένει των προκατασκευασμένων κατοικιών και κατασκευών.

Η Εταιρεία σε πολύ σύντομο χρόνο από την υπογραφή της συμβάσεως παραδίδει τις κατοικίες και αφήνει μόνο ευχαριστημένους πελάτες, γι΄ αυτό και σε ανταπόκριση γενικής απαίτησης έχει ληφθεί ομόφωνα απόφαση επέκτασης των εργασιών της. Αναμένετε αυξημένη ζήτηση λειτουργικών κατοικιών, οι προοπτικές είναι ευνωοικές.

Η Εταιρεία αποφάσισε να επεκταθεί πέραν των εργολαβιών, αντιπροσωπειών και εισαγωγών και στον τομέα της ανάπτυξης δικών της κτημάτων με ανέγερση συγκροτημάτων κατοικιών για διάθεση στο κοινό με το συνακόλουθο αυξημένο κέρδος.

Επιπλέον, υπάρχει αυξημένη ζήτηση και προοπτική ανάπτυξης και επέκτασής της εκτός της Κύπρου και στο Εξωτερικό, τη Μέση Ανατολή και την Ελλάδα, από όπου της έχουν ήδη γίνει πολύ ελκυστικές προτάσεις. Η εταιρεία έχει προχωρήσει πρόσφατα και σε ανάπτυξη εργοστασίου κοπής, επεξεργασίας, ετοιμασίας και παραγωγής των αναγκαίων τεμαχίων για τις κατασκευές της για να εξοικονομεί έτσι και χρόνο, χρήματα, αλλά και για γρηγορότερη, αποτελεσματική και λυσιτελέστερη συναρμολόγησή τους.

Η Εταιρεία προτίθεται να αναπτύξει τόσον κτήματα δικά της, μόνη, όσον και σε συνεργασία με άλλους ιδιώτες κτηματίες ή Κτηματικές Εταιρείες επί τη βάσει ειδικών κατά καιρούς συμφωνιών κοινοπραξίας ή άλλως όπως για τα οποία είναι ανοικτή.

Η προοπτική κερδών της Εταιρείας με την ανάπτυξη δικών της κτημάτων ή και συνεργατών της ή και σε κοινοπραξία αναμένεται να αποδίδει κέρδος χωρίς να αυξάνονται οι τιμές των κατοικιών αλλά με προσφορά τους σε πολύ ανταγωνιστικές και πολύ  χαμηλότερες τιμές από τους άλλους κατασκευαστές που χρησιμοποιούν τους σύνηθες τρόπους κατασκευής ή ακόμα και άλλους κατασκευαστές παρομοίου τύπου κατασκευών, αφού με την αποφυγή των εισαγωγών και την εν γένει επιτόπια κοπή, συναρμολόγηση και κατασκευή θα εξοικονομούνται περισσότερα χρήματα.

Παρά το ότι η Εταιρεία ειδικεύεται κατά κύριο λόγο στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών, εντούτοις, μη παραβλέπουσα τον τομέα των παραδοσιακών κατασκευών και διατηρητέων οικοδομών σε επιλεγμένους χώρους της υπαίθρου και των πόλεων, προτίθεται να αναπτυχθεί είτε μόνη, είτε και σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες και στον τομέα αυτό, αναπτύσσοντας και διαθέτοντας πρότυπα παραδοσιακά κτίσματα σε απαιτητικούς πελάτες της Κύπρου και του Εξωτερικού.