1. Ελληνικά
  2. Αγγλικά
  3. Ρώσικα
  4. Κινέζικα
  5. Γερμανικά
  6. Γαλλικά
  7. Ιταλικά
  8. Ισπανικά

Υπηρεσίες

Μεταλλικές Κατασκευές

Απεριόριστο ύψος κτηρίου, αντισεισμικός σχεδιασμός, ασφάλεια και σιγουριά.

Ανέγερση Κατοικιών

Ταχύτητα, οικονομία, άψογες κλιματολογικές συνθήκες.

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Απεριόριστες επιλογές μοντέλου κτηρίου, όπως κεκλιμένες στέγες, ημικυκλικές, ορθογώνιες, τετράπρακτες κ.λπ.

Στέγαστρα Αυτοκινήτων

Η μικρή κατασκευή απαιτεί ακρίβεια για εξοικονόμηση χώρου. Κολόνες μόνο στην μια πλευρά.

Βάσεις Φωτοβολταϊκών

Μεταλλικές βάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων με ακρίβεια στον σχεδιασμό.

Μεταλλικά Κάγκελα

Κατασκευή και τοποθέτηση