1. Ελληνικά
  2. Αγγλικά
  3. Ρώσικα
  4. Κινέζικα
  5. Γερμανικά
  6. Γαλλικά
  7. Ιταλικά
  8. Ισπανικά

Επικοινωνία

Έδρα

Ι. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ.
Κουτσοβέντη 4,
Βιομηχανική Περιοχή Αγ. Αθανασίου,
Τ.Κ. 4105, Λεμεσός, Κύπρος

Ταχυδρομική Θυρίδα

Ι. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ.
Τ.Θ. 54013,
Τ.Κ. 3720, Λεμεσός, Κύπρος

Τηλέφωνο

+357 25028694

Φαξ

+357 25028695

Κοινωνικά Μέσα